Powiat bielski

powrót

Czechowice-Dziedzice

Pałac Baronów Kotulińskich

Pałac w Czechowicach należy do jednej z najlepiej zachowanych późnobarokowych rezydencji arystokratycznych na Śląsku Cieszyńskim. Wybudowany w pierwszej połowie XVIII w. przez barona Franciszka Karola Kotulińskiego zachował wiele z rokokowego wyposażenia. Prostokątna bryła piętrowego pałacu z wysuniętym ryzalitem od frontu zwieńczona jest mansardowym dachem. W trójkątnym
tympanonie znajduje się podtrzymywany przez dwa lwy herb hrabiów Renardów, właścicieli Czechowic w latach 1765 - 1856. Wewnątrz podziwiać można bogate rokokowe sztukaterie w pałacowych salonach, mozaikowe posadzki i ozdobne odrzwia.
Wokół pałacu istniał francuski park z kwiatowym ogrodem i sztuczna grotą, z którego zachowały się grabowe aleje. Jest rzadkim przykładem rezydencjonalnej architektury pałacowej na Śląsku Cieszyńskim.

POLPLAST Spółka Jawna
43-502 Czechowice
ul. Zamkowa 2
tel. 32/ 494 49 60-62
www.palackotulinskich.pl