Karwina

powrót

Czeski Cieszyn

Dworzec Kolejowy

Kolej Koszycko – Bogumińską, była najkrótszym
połączeniem Węgier z Niemcami – łączyła Budapeszt poprzez słowackie Koszyce i Bogumin na Śląsku Cieszyńskim z Berlinem. W 1869 doprowadzono jej linię do Cieszyna, natomiast pierwszy budynek dworca oddano do użytku dwa lata później. Po wybudowaniu Kolei Miast Śląskich z Kojetína do Bielska w 1889 r. powstał nowy dworzec znajdujący
się na obecnym miejscu.
Jest to ceglana budowla w stylu neorenesansowym złożona z trzech budynków, połączonych między sobą galeriami. Wewnątrz zachowała się ozdobiona sztukateriami reprezentacyjna hala dworcowa oraz restauracja.
Kolej odegrała ogromną rolę w rozwoju lewobrzeżnej części Cieszyna i rozwoju gospodarczym całego regionu. Przez dworzec przechodziły wielkie ilości towarów, m.in. węgiel z zagłębia ostrawsko – karwińskiego transportowano na Węgry, słowacką rudę żelaza na Śląsk a płody rolne do Niemiec. Przemieszczała się tędy wielka liczba podróżnych,
szczególnie z Galicji i Węgier przez Berlin
i Hamburg do Ameryki. Na dworcu witano także
cesarza Franciszka Józefa I podczas jego podróży do Cieszyna. Do dzisiejszych czasów odrestaurowany cieszyński dworzec jest ważnym regionalnym węzłem komunikacyjnym.

Železniční stanice
ul. Nádražni 1133
737 01 Český Těšín
tel. 00420/ 972 754 419