Karwina

powrót

Marklowice Dolne

Kościół Drewniany p.w. Wniebowstąpienia NMP

Pochodzący z 1739 r. drewniany kościółek w Marklowicach Dolnych stoi na miejscu starszej świątyni p.w. św. Mikołaja z połowy XIV w. Składa się z pięciobocznego prezbiterium, niezbyt szerokiej nawy głównej i wieży, pod którą mieści się kruchta. Skonstruowany został z drewnianych bali uszczelnionych słomą i mchem. Stromy dach kościoła i cebulasta bania na izbicy wieńczącej wieżę
o pochyłych ścianach pokryta jest gontem. Wewnątrz kościółka zachowała się zabytkowa tapeta oraz barokowe ołtarze. Wokół kościółka rozciąga się wiejski cmentarz.

Kostel Nanebevstoupení Páně
Římskokatolická farnost
Petrovice u Karviné 24
735 72 Petrovice u Karviné,
tel. 00420/ 596 361 913