Frydek-Mistek

powrót

Frydek-Mistek

Muzeum Beskyd w Zamku Piastowskim

Zamek we Frydku na urwisku ponad rzeką Ostrawicą wystawił cieszyński książę
Kazimierz I w 1 poł. XIV w. jako ochronę zachodniej granicy księstwa i drogi prowadzącej z Bramy Morawskiej do Polski. Składał się z małego dworu otoczonego murami z paroma basztami i wysoką wieżą bramną. Od 1573 r. frydecki zamek stał się własnością wielu szlacheckich rodów. Przedstawiciel kolejnego z nich hrabia Jerzy von Oppersdorf w latach 1637 - 44 rozbudował go i nadał barokową
szatę. U schyłku XVII w. powstała reprezentacyjna sala rycerska i kaplica. W 1797 r. od hrabiów Prażmów zamek nabył książę Albert Sasko-Cieszyński i wraz z rozległymi dobrami wcielił go do Cieszyńskiej Komory. W końcu XIX w. zamek został odnowiony i zaadoptowany do celów mieszkalnych, często przebywał w nim ostatni książę cieszyński Fryderyk Habsburg. Wtedy też z dawnej sali Sejmu Ziemskiego w Cieszynie przeniesiono do frydeckiego zamku 37 malowanych herbów cieszyńskiej szlachty, które po dziś dzień zdobią salę rycerską. Obecnie w zamku mieści
się Muzeum Beskyd prezentujące historyczne sale, zbiory sztuki oraz z zakresu etnografii i przyrody.

Muzeum Beskyd
ul. Hluboká 66
738 01 Frýdek-Místek
tel. 00420/ 558 630 051-3
muzeumbeskyd@telecom.cz
web.telecom.cz/muzeumbeskyd