Karwina

powrót

Karwina – Frysztat

Muzeum - Pałac Larischów

Pierwotny drewniany zamek we Frysztacie wybudowali cieszyńscy Piastowie w 1 poł.
XIV w. Po pożarze w 1511 r. książę Kazimierz odbudował go już z kamienia i cegły we wczesnorenesansowym stylu. W 1572 r. państwo frysztackie kupili Cyganowie ze Słupska,
którzy przebywali w niedalekim Raju. Kolejni posiadacze, hrabiowie Gaschinowie i Taaffe
dokonali tylko nieznacznych barokowych przebudów.
Nowy właściciel Frysztatu, hrabia Jan Larisch von Mönnich, który kupił go w 1792 r.,
zamek rozbudował, opatrzył go empirową fasadą i dodał nowe skrzydło, tzw. Lottehaus.
Tym samym uzyskał on charakter pałacu miejskiego na planie litery „U”, tworzącego
jednocześnie jedną z pierzei frysztackiego Rynku. W 1804 r. za zamkiem Larischowie
założyli rozległy park w stylu angielskim. Po wybudowaniu w 1873 r. pałacu w Solcy Larischowie przenieśli się do swej nowej siedziby, a zamek frysztacki spełniał już tylko gospodarczą rolę.
Po wojnie w zamku mieściła się Miejska Rada Narodowa, w latach 1994 - 97 przeprowadzono
gruntowną konserwację podczas której odsłonięto cenne polichromie i urządzono w zamku muzeum wnętrz zabytkowych z wyposażeniem pochodzącym z larischowskich zamków we Frysztacie, Raju i Solcy.

Zámek Fryštát
Masarykovo nám. 1
733 24 Karviná-Fryštát
tel. 00420/ 596 318 382
zamek-frystat@karvina.cz
www.zamek-frystat.cz