Karwina

powrót

Karwina – Frysztat

Kościół Katolicki p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego

Znajdująca się nieopodal frysztackiego Rynku miejska fara, wymieniona po raz pierwszy w 1376 r., powstała jako gotycka świątynia na planie krzyża. Po pożarze
w 1511 r. odbudowany kościół został poszerzony, a w latach 1515 – 1530 dostawiono wieżę z zewnętrzną, cylindryczną klatką schodową. Kolejny pożar z 1791 r. znacznie uszkodził kościół, który pomimo to po odbudowie zachował gotycki charakter swej architektury. Wyposażenie wnętrza kościół otrzymał na początku XIX w. Do nawy głównej przylega tzw. Morawska kaplica z gotyckim krzyżowo – żebrowym sklepieniem, w której znajduje się renesansowy nagrobek rycerza Wacława Cygana ze Słupska z 1577 r.

Kostel Povýšení svatého Kříže
Římskokatolická farnost
Pivovarská 2/1 733 01
733 01 Karviná-Fryštát
tel. 00420/ 596 314 455
fara.karvina@tiscali.cz
www.farnost-karvina.cz