Karwina

powrót

Orłowa

Kościół Katolicki p.w. Narodzenia NMP

Dominujacy nad całą okolicą neogotycki kościół w Orłowej o dwóch wysokich wieżach, został wzniesiony w latach 1903 –1905 przez miejscowego budowniczego Martinca. Powstał on na fundamentach starego kościoła klasztornego Benedyktynów, których z podkrakowskiego Tyńca sprowadzili do Orłowej w XIII w. śląscy Piastowie. Z powstaniem kościoła związana jest legenda mówiąca o wielkim orle, który pokazał się z hostią w dziobie księciu opolsko-raciborskiemu Mieszkowi i jego żonie Ludmile, odpoczywającym podczas łowów w puszczy. Ponieważ księżna po tym wydarzeniu szczęśliwie urodziła syna Kazimierza, książę na tym miejscu, które nazwał Orłową, wystawił kaplicę. Faktem historycznym jest, że Benedyktyni już w 1223 r. posiadali swą pierwszą, zapewne romańską świątynię. W roku 1268 wystawili swój klasztor, który został sekularyzowany w 1561 r., w czasach reformacji. W 1446 r. powstał kolejny kościół w stylu gotyckim, jego fragmenty zostały włączone do nowej budowli. W sklepionym krzyżowo prezbiterium znajduje się niezwykle cenny gotycki tryptyk z 1470 r. z malowanymi scenami z życia i męki Chrystusa. Do wzniesionego na wzgórzu kościoła prowadzą szerokie, monumentalne
schody ozdobione czterema rzeźbami świętych, pochodzącymi z II poł. XIX w.

Kostel Narození Panny Marie
Římskokatolická farnost
Staré náméstí
735 14 Orlová
tel. 00420/ 596 531 028