Ostrawa

powrót

Szonów

Kościół Katolicki p.w. Opatrzności Bożej

Szonowski kościół perłę baroku na Śląsku Cieszyńskim – ufundował w 1764 r. marszałek ziemski Księstwa Cieszyńskiego, Karol Franciszek baron Skrbensky. W pobliżu pańskiej siedziby (już nieistniejącej), tak aby baron widział główny ołtarz ze swego okna, budowniczy Jakub Panek wzniósł świątynię na planie elipsy, którą nakrył kopułą. Bogatą fasadę ozdobił licznymi pilastrami i wygiętymi gzymsami oraz zwieńczył dwoma wieżami nakrytymi cebulastymi hełmami. Podobnie bogaty, barokowy wystrój otrzymało wnętrze świątyni dzięki sztukateriom, ołtarzom i prospektowi organowemu. W ściany kościoła wmurowano cztery płyty nagrobne z płaskorzeźbionymi postaciami kolejnych właścicieli Szonowa z rodu baronów Skrbenskich, którzy w XVII i XVIII w. pełnili wysokie funkcje w administracji Księstwa Cieszyńskiego po wymarciu miejscowej dynastii piastowskiej.

Kostel Prozřetelnosti Boží
Římskokatolická farnost
ul. Kosteln 129
739 34Šenov
tel. 00420/ 596 887 308