Frydek-Mistek

powrót

Trzyniec

Huta Żelaza

Występowanie rud żelaza, drewna, wartkich wód i taniej siły roboczej w okolicach Trzyńca przyczyniło się do otwarcia w tej miejscowości huty żelaza przez arcyksięcia Karola Habsburga, właściciela rozległych dóbr Komory Cieszyńskiej. W 1836 r. Komora rozpoczęła budowę pierwszego wielkiego pieca hutniczego na węgiel drzewny, czynnego od r. 1839, w 1842 r. uruchomiono odlewnię a w r.1845 emaliernię. Najważniejszymi wyrobami huty były wtedy wyroby odlewnicze – od skomplikowanych maszyn po emaliowane garnki. Gwałtowny rozwój huty nastąpił po uruchomieniu w 1872 r. kolei koszycko – bogumińskiej, która połączyła Trzyniec z ostrawsko
- karwińskim zagłębiem węglowym, złożami rudy żelaza na Słowacji oraz rynkami zbytu w całej monarchii austriackiej i Europie. W czasie tym zaczęto stosować węgiel i koks, uruchomiono więc w 1873 r. koksownię, rok później piece koksowe a w r. 1887 pierwszy piec martenowski. Dla podwyższenia swych zysków w 1905 r.
arcyksiążę Fryderyk Habsburg sprzedał hutę Austriackiej Spółce Górniczo-Hutniczej w Wiedniu. Huta w Trzyńcu należy do jednych z pierwszych zakładów wielkoprzemysłowych, które w XIX w. zasadniczo zmieniły charakter Ziemi Cieszyńskiej z regionu typowo rolniczego na przemysłowo - rolniczy.

Třinecké Železárny
ul. Průmyslová 1000
739 70 Třinec – Staré Mésto
tel. 00420/ 558 531 111
www.trz.cz