Powiat Cieszyński

powrót

Cieszyn

Góra Zamkowa – Pałac Myśliwski

W miejscu średniowiecznego zamku dolnego, z inicjatywy arcyksięcia Karola Habsburga, w latach 1838-40 powstał Pałac Myśliwski według projektu wybitnego przedstawiciela wiedeńskiego klasycyzmu - Józefa Kornhäusla. Przy pałacu wzniesiono oranżerię, rozebraną w 1966 r. Zamkowej rotundzie Kornhäusel nadał charakter klasycystycznego pawilonu, zaś na terenie całej Góry założono romantyczny, krajobrazowy park. W 1914 r. ostatni książę cieszyński Fryderyk Habsburg wystawił tzw. sztuczne ruiny, pod którymi odsłonięto średniowieczną basztę obronną.
Obecnie w części Pałacu Myśliwskiego mieści się Państwowa Szkoła Muzyczna, zaś w pozostałej części oraz odtworzonej dawnej oranżerii funkcjonuje Zamek Cieszyn - ośrodek, który promuje dobre wzornictwo, pomaga wdrażać projekty poprawiające jakość życia oraz przestrzeni publicznej, wspiera działania inspirowane tradycyjnym rzemiosłem.

Zamek Cieszyn
ul. Zamkowa 3a, b,c, 43-400 Cieszyn
tel. 33 851 08 21
www.cieszyn.pl